Το τυροκομείο μας βρίσκεται στη θέση Παλιόκαστρο στην Άνω Μέρα Μυκόνου .


Στόχος μας δεν ήταν να προσαρμόσουμε την παράδοση στην σύγχρονη τεχνολογία. Τέτοιες προσαρμογές μειώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων και τα κάνουν πιο βιομηχανικά.
Με αυτό το σκεπτικό κινηθήκαμε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ψάξαμε να βρούμε δηλαδή την τεχνολογία εκείνη που θα μας επέτρεπε να δουλέψουμε με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα τρόφιμα αλλά και να συνεχίσουμε να παράγουμε παραδοσιακά προϊόντα, χωρίς αυτά να στερηθούν τίποτα από τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους.
Την τεχνολογία αυτή τη βρήκαμε και σήμερα μπορούμε με το καμάρι του δημιουργού να σας προσφέρουμε τις γεύσεις της νησιώτικης γης , τις γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε , τις γεύσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε.